Bemutatkozás

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Karán szerzetem diplomámat 2006-ban. Az ügyvédjelölti időszakot követően 2010-ben szereztem meg szakvizsgámat, majd megalapítottam ügyvédi irodámat a Pest Megyei Ügyvédi Kamara tagjaként.

Elsősorban a családjoggal kapcsolatos eljárásokban (pl. gyermekelhelyezési perek, házastársi vagyonközösség megosztása/megszüntetése) vállalok jogi képviseletet. A családjog legérzékenyebb területe a házassági bontó- és az ehhez kapcsolódó gyermekelhelyezési perek, melyben igyekszem kellő empátiával átsegíteni az Ügyfeleket egy kapcsolat lezárásán, a lehetőségekhez mérten mindkét fél és elsősorban a közös gyerek(ek) részére a helyzet specialitásától függően a legoptimálisabb helyzet kialakítását elősegíteni. Természetesen a családjog egyéb területein (apasági perek, kapcsolattartási-, tartásdíjjal kapcsolatos-, szülői felügyeleti ügyekben) egyaránt vállalok képviseletet. A peres eljárásokon kívül a házasság fennállása alatt felmerülő házassági szerződések elkészítését, véleményezését is vállalom.

Az iroda megnyitását követően az egyetemi évek alatt már meglévő büntetőjogi érdeklődésem és az Ügyfelek polgári peres eljárásokból átnyúló büntetőjogi problémái hatására a büntetőjogban is egyre több megbízást vállaltam az elmúlt években. Ezek között többnyire a kábítószerrel való visszaélés, a közlekedési- , a vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatos (pl. csalás, sikkasztás, hűtlen kezelés) eljárásokban, valamint okirathamisítási ügyekben és gazdasági bűncselekményekben is képviselem Ügyfeleimet mind sértetti, mind elkövetői oldalon a nyomozati szakasztól kezdődően.

Családjogi és büntető ügyekben az ország valamennyi bírósága előtt vállalom a jogi képviselet biztosítását.

A polgári peres eljárásokban praxisomban hangsúlyozottan fordulnak elő az élettársi vagyonközösség-, valamint az egyéb tulajdonközösség megszüntetésére irányuló eljárások, házassági bontóperek, kölcsönszerződésből eredő igényekkel kapcsolatos eljárások és fizetési meghagyásos eljárások.

A társasági jog területén a követelésbehajtás, a felszámolási és végelszámolási eljárásban látom el Megbízóim képviseletét.

Szerződések (adásvételi-, bérleti-, vállalkozói-, kölcsön-, öröklési-, életjáradéki- és tartási, ajándékozási szerződések) és végrendeletek, írása, véleményezése esetén is eljárók ügyfeleim megbízása alapján.